Silnice pro všechny


Odbornost

Jsem vystudovaný dopravní inženýr. Studium jsem dokončil na Dopravní fakultě Jana Pernera v roce 1999.
Silniční dopravě se však věnuji již od roku 1996. Jednou z mých předností je, že mohu vycházet z rodinné tradice v oboru.
Můj otec František ZIKMUND se věnoval dopravnímu značení a signalizaci již od roku 1969 a je v daném oboru stále považován za kapacitu.
Další odborné znalosti jsem získal na Okresním úřadu Liberec od roku 2001 do 2002; Krajském úřadu Libereckého kraje od 2002 do 2004 a v Centru služeb pro silniční dopravu, kde jsem působil jako vedoucí krajského pracoviště od roku 2004 do roku 2008. Podnikatelské aktivity v těchto obdobích byly jen mírně omezeny v případě střetu zájmů. Od roku 2008 se plně věnuji podnikatelské činnosti v oboru dopravního značení a signalizace.Aktuality

-

Navrhujeme dopravní opatření na všech pozemních komunikacích včetně dálnic.
Realizujeme zakázky "Na klíč" Od projektu, schvalovacího řízení až po realizaci.
Projektování dopravního značení, správa a údržba signalizačních zařízení, inženýrská činnost při úpravách provozu.
mzikmund@email.cz   tel: 603 945 176

© 2012 e-age