Silnice pro všechny


Realizace

Některé zajímavé projekty, které jsem realizoval:


Kajima - přechodné úpravy provozu na ul. Palachova

hlavní dopravní tepna města Liberec.Hasičský záchranný sbor

realizace světelně signalizačního zařízení na ulici Košická.Komplexní zajištění uzavírek filmů

jednalo se o uzavření okolí obce Krompach. Přičemž objízdné trasy dosahovaly desítek kilometrů. Inženýrská činnost při této akci znamenala spolupráci s třemi silničními správními úřady, dvěma dopravními inspektoráty a dalšími subjekty.
Při dalším natáčení jsem zajistil uzavření hlavní ulice Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou.Rozsáhlé dopravně inženýrské opatření v Hrádku nad Nisou

při realizaci ukládání inženýrských sítí.Posledním a právně realizovaným projektem je uložení inženýrských sítí z pavlovic až do centra LibereceAktuality

-

Navrhujeme dopravní opatření na všech pozemních komunikacích včetně dálnic.
Realizujeme zakázky "Na klíč" Od projektu, schvalovacího řízení až po realizaci.
Projektování dopravního značení, správa a údržba signalizačních zařízení, inženýrská činnost při úpravách provozu.
mzikmund@email.cz   tel: 603 945 176

© 2012 e-age